Vaktmester

Vaktmester-Gruppen AS driver vaktmestertjenesten fra 1. februar 2016.

Vaktmestertjeneste utføres 1g. per uke:

  • Lyskontroll med skift i oppgangene of fellesarealer
  • Plukke søppel og feie fra sameiets fellesarealer

Tilsyn med -eventuell justering av:

  • Nødutganger og rømningsvei
  • Ventilasjon
  • Brannanlegg
  • Dørpumper / låser
  • Vann / avløp
  • Takrenner / nedløp
  • Byggteknisk
  • Beredskap for snø og is fra tak

Arbeid som vi gir vaktmesteren utover dette faktureres etter medgått tid.

Normalt vil styret holde dialogen med vaktmesteren, men vår kontaktperson Geir Tøyen kan kontaktes på:

Mail: post@vagru.no eller gt@vagru.no

Telefon: 22 41 71 51