Parkering

Bergsliensgate 11 disponerer 4 parkeringsplasser. Plassene er markert i rødt på bildet over.

Plassene tildeles ihht. gjeldende vedtekter. Følgende beboere disponerer plassene i dag:

A. Carl-Michael Eriksson
B. Marius Madsberg
C. Mia Westby
D. Erik Bakøy

Venteliste:

Vi disponerer plassene gjennom et samarbeid med Bergsliensgate 9. Samarbeidet kom i orden i løpet av sommeren 2011.

Bergliensgate 9 og Bergsliensgate 11 har avtale med Oslo Kranbilservice for inntauing av ulovlig parkerte biler. For kode kontakte styret i Bergsliensgate 11.