Boder

Bodfordelingen i Bergsliens gate 11 har en lang historie, tilbake til da det var butikk ut mot Bergsliens gate, før loftene ble bygd ut, da man hadde fastboende vaktmester osv. Dette har ført til den bodfordelingen vi har i dag. Fordelingen av bodene på loft og i kjeller ble gått opp i detalj i 2017-2018. I dag er bodene merket med skilt som viser hvilken leilighet de hører til og det er i tillegg en oversikt her. Gjeldende bodoversikt ble inkludert i vedtektene ved generalforsamling 17. april 2018.

Skulle det være avvik mellom oversikten og skiltene på bodene er det denne oversikten som gjelder. Hvis to leiligheter ønsker å bytte bod innbyrdes, må styret opplyses om dette så listen og vedtektene kan bli oppdatert. Venstre/høyre er bestemt på vei opp trappen.

Etter at pipeløpene ble rehabilitert kan man ha brennbart materiale inntil pipeløpene på to sider. Det oppfordres uansett til å ha minst 10 cm mellom pipeløp og brennbart materiale inne i boder.

Oversikten er kun ment til orientering og identifikasjon av boder. Den er ikke målbar og er misvisende i forhold til bodenes relative og faktiske størrelse.

Kjellerboder hovedbygg

Boder merket med * har ikke nummer/navn på døren. Alle bodene er merket med eier utenom Bryggerhus (sykler/arbeidsrom) og Rulle (hagemøbler/grill).

Fellesboder: Bodene merket med fellesbod (17, 21 og 25) er fellesboder som kan lånes ved behov i korte perioder. Bodene vil i utgangspunkt bli forbeholdt bruk ved visninger og utflytting. Send epost til styret (info finnes under «kontakt») eller ta kontakt med noen av medlemmene i styret (info finnes under «styret»).

 • Bad: Oppg. C, 3. etg. V
 • Bryggerhus 1:  Fellesbod (sykler/arbeidsrom)
 • Bryggerhus 2: Oppg. A, 1.etg. H
 • Rulle: Fellesbod (hagemøbler/grill)
 • 0: Oppg. C, 4. etg. V
 • 1: Oppg. C, 4. etg. H
 • 2: Oppg. C, 3. etg. H
 • 3: Oppg. C, 1. etg. V
 • 4:  Oppg. C, 2. etg. H
 • 5: Oppg. C, 2. etg. V
 • 6: Oppg. B, 2. etg. H
 • 7: Oppg. B, 3. etg. H
 • 8: Oppg. C, 1. etg. H
 • 9: Styrebod
 • 10: Oppg. A, 2. etg, V
 • 11: Oppg. A, 4. etg. V
 • 12*: Oppg. B, 1. etg. H
 • 13: Oppg. A, 2. etg. H
 • 14: Oppg. A, 4. etg. H
 • 15: Oppg. B, 4. etg. H
 • 16: Oppg. A, 3. etg. V
 • 17: Fellesbod
 • 18: Oppg. A, 3. etg. H
 • 19: Oppg. A, 1. etg. V
 • 20: Oppg. B, 3. etg. V
 • 21: Fellesbod
 • 22: Oppg. B, 2. etg. V
 • 23/24: Oppg. B, 4. etg. V
 • 25: Fellesbod
 • 26*: Oppg. B, 1. etg. V

Loftsboder hovedbygg

Loftsbodene har ikke nummer, men er merket med skilt som viser hvilken leilighet de hører til.

 • 7: Oppg. A, 3. etg. V
 • 8: Oppg. A, 3. etg. H
 • 9: Oppg. A, 2. etg. H
 • 10: Oppg. A, 2. etg. V
 • 11: Oppg. A, 1. etg. V
 • 12: Oppg. B, 3. etg. H
 • 13: Oppg. B, 2. etg. H
 • 14: Oppg. B, 4. etg. V
 • 15: Oppg. B, 1. etg. H
 • 16: Oppg. C, 3. etg. V
 • 17: Oppg. C, 2. etg. V
 • 18: Oppg. C, 1. etg. H
 • 19: Oppg. C, 1. etg. V
 • 20: Oppg. C, 2. etg. H
 • 21: Oppg. C, 3. etg. H
 • 22: Oppg. C, 4. etg. V

Kjellerboder bakgårdbygget

Kjellerbodene i bakgårdbygget har ikke nummer på dørene, men er merket med skilt som viser hvilken leilighet de hører til.

 • 1: Oppg. D, 1. etg
 • 2: Oppg. D, 2. etg
 • 3: Oppg. D, 3. etg
 • 4: Oppg. D, 4. etg