Brannvarslingsanlegg

I samtlige leiligheter, samt i trappeoppgang, på loft og i kjeller, er det installert brannvarslere tilknyttet et automatisk brannvarslingsanlegg. Styringstavlen for anlegget er plassert rett innenfor døren i oppgang B. Vi anbefaler at du tar en kikk på tavlen og informasjonen om hvordan du går frem dersom alarmen slår ut eller det oppstår teknisk feil.

Dersom det oppstår røykutvikling, vil først den lokale varsleren slå ut. Dersom alarmen slår ut pga. matlaging eller andre ”ufarlige” grunner, har du tre minutter på deg til å skru av alarmen. Etter det vil alarmen gå i hele bygget! Ved siden av styringstavlen er det slått opp en instruksjon for hvordan du slår av alarmen. Denne folderen er også blitt gitt til hver enkelt leilighet og kan lastes ned her hvis du trenger en ny kopi: Viktig informasjon om det automatiske brannvarslingsanlegget i Bergsliens gate 11 med manual for betjeningspanel.

Dersom varsleren eller ledningene skal flyttes, må det gjøres av fagkyndige – varsleren er sensitiv og vil raskt kunne slå ut med feilvarsel dersom den ikke kobles ut i forbindelse med slike arbeider. Installatøren – Elektro Nettverk – kan kontaktes på telefon 22 07 85 30 eller post@elektronettverk.no.