Historie

Bergsliens gate 11 sto ferdig i 1896. I begynnelsen ble kvartalet bare kalt ”Firkanten”, men i 1901 fikk den navnet Bergsliens gate. Gaten er oppkalt etter billedhuggeren Brynjulf Bergslien (1830-1898), som blant annet lagde statuen av Karl Johan på Slottsplassen og deltok i utsmykkingen av Nationaltheatret.

Sporveisgaten fikk sitt navn fordi Kristiania Sporveisselskab hadde stall og vognhall nedenfor Fagerborg kirke. Gården var tidligere en leiegård, men fra 1980-tallet har gårdselskapet hatt en eierstruktur med mange ”selveiere”.