Om

Om selskapet AS Bergsliensgate 11:

Bergsliens gate 11 er organisert som et aksjeselskap med 112 aksjer fordelt på 28 leiligheter. Formelt sett er det gårdsselskapet som eier bygget og leilighetene, mens den enkelte aksjonær har en leierett til en bestemt leilighet. I det daglige går det å eie en leilighet i et boligaksjeselskap eller en selveierleilighet nesten ut på ett.