Eget vedlikehold

Utvendige endringer – entrédør, skilt til callinganlegg og postkasse:

Oversikten til callinganlegget oppdateres av styret. Ønsker du å bytte navn, kontakt styret på e-post.

Entrédør: Dersom entrédøren skal skiftes, ber vi om at du kjøper ”Entrédør hvit B-30/35 DB, B:100 x H:210, speilfrest M 51”. Denne må bestilles noe som kan gjøres gjennom flere ulike byggforhandlere, for eksempel Sentrum Bygg.

Ildsteder:

Ved behov for fjerning eller oppføring av ildsteder oppfordrer Styret til å kontakte Skorsteinsspesialisten AS ved Andreas Hammer, tlf. 400 41 524Skorsteinsspesialisten AS gjennomførte piperehabiliteringen i Bergsliensgate 11 i 2017.

Per gjeldende vedtekter må det foreligge skriftlig samtykke fra selskapets styre før tilkobling av nye ildsteder. Søknader om tilkopling av ildsteder vil kun bli godkjent for tilkopling mot pipene som ble rehabilitert våren 2018. Pipene som ble rehabilitert våren 2018 har alle innvendig stålrør og dette kan observeres fra både kjeller og loft.