Annen info

Trappevask og annen orden:

Trappevask utføres av Lillestrøm Rengjøringsentral as v/Roger Gulbrandsen hver 14. dag. Matter holdes av LRS og skiftes 1 gang per måned om sommeren og hver 14. dag om vinteren. Søppel og annet som man ønsker å bli kvitt skal ikke plasseres på fellesareal.

 

Fremleie:

Generalforsamlingen har bestemt at det er ønskelig at flest mulig av leilighetene bebos av de som eier aksjer i gården. Dersom man likevel har behov for å leie ut leiligheten for en periode, skal styret godkjenne fremleieforholdet. (Se ellers selskapets vedtekter).

 

Kabel-TV og bredbånd:

Gården har et fellesabonnement på digital-tv og bredbånd fra Get. Eventuelle abonnementer utover standardpakken må bestilles direkte hos Get (telefon 02 123) eller på www.get.no og betales av den enkelte.

 

Portnøkkel:

Nøkkelen som brukes til porten, inngangsdøren i 1. etasje, kjellerdør og loftsdør, er en systemnøkkel. Denne kan kun bestilles gjennom styret.